Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 3 jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miasto Zgierz.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Szkoła Podstawowa działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty z 07.09.1991 r. (Dz. U Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.) i rozporządzenie wykonawcze do ustawy oraz w oparciu o uchwałę Rady Miasta Zgierza powołującą jednostkę (Uchwała Nr 11/113/93 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 1993 r.).


Ilość odsłon: 2160
Dokument wytworzył(a): Urszula Stępniak
Wprowadził(a): Urszula Stępniak
Data publikacji: 2011-12-27 12:21
Ostatnia zmiana: 2018-01-31 13:35
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana nazwy szkoły.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2018-01-31 13:35Wprowadził(a): Urszula StępniakOpis zmian: Zmiana nazwy szkoły.
Data: 2012-05-11 18:05Wprowadził(a): Anna DudaOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2011-12-27 12:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator