Wykaz załatwianych spraw
 • rekrutacja uczniów do klas pierwszych,
 • wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku szkolnego,
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej – stypendium dla ucznia,
 • wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
 • wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
 • postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • wydawanie dokumentów i zaświadczeń pracownikom i byłym pracownikom szkoły związanych ze stosunkiem pracy,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków.

Podania, wnioski i pisma interesantów są przyjmowane w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800-1500.

Sprawy można załatwić osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Adres: Szkoła Podstawowa nr 3
            ul. Szczawińska 2
            95-100 Zgierz

E-mail: [email protected]

Tel.  42 7164187
Fax  42 7150233

Dyrektor przyjmuje w godzinach 800-1400 (z wyjątkiem zajęć dydaktycznych, narad, szkoleń itp.);  w czasie zebrań z rodzicami do godziny 1800.

Sekretariat szkoły pracuje codziennie w godzinach: 745-1545.

Zajęcia obowiązkowe  w szkole rozpoczynają się o godzinie 800 i trwają do godziny 1530.

Świetlica pracuje codziennie w godzinach: 745–1700.

  Ilość odsłon: 3201
  Dokument wytworzył(a): Urszula Stępniak
  Wprowadził(a): Anna Duda
  Data publikacji: 2011-12-27 12:22
  Ostatnia zmiana: 2015-02-12 20:56
  Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja danych

  Rejestr zmian - (7)
  Data: 2015-02-12 20:56Wprowadził(a): Anna DudaOpis zmian: Aktualizacja danych
  Data: 2012-05-11 18:10Wprowadził(a): Anna DudaOpis zmian: Zmiana działu.
  Data: 2012-01-03 14:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
  Data: 2012-01-03 14:37Wprowadził(a): Anna DudaOpis zmian: Formatowanie tekstu
  Data: 2012-01-03 14:23Wprowadził(a): Anna DudaOpis zmian: Formatowanie tekstu.
  Data: 2012-01-03 14:14Wprowadził(a): Anna DudaOpis zmian: Formatowanie tekstu
  Data: 2012-01-03 13:49Wprowadził(a): Anna DudaOpis zmian: Aktualizacja danych.
  Data: 2011-12-27 12:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
  separator